ఈవెంట్ రిజిస్ట్రేషన్

ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో సంవత్సరం

సోమవారం, అక్టోబర్ 9, శుక్రవారం - గురువారం, అక్టోబర్ 29, 2013

శుక్రవారం: 9 - శుక్రవారం: 9: శుక్రవారం

ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ 2019 సమావేశంలో బెంట్లీ'స్ ఇయర్ అనేది మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన, నిర్మాణానికి, కార్యకలాపాలకు ప్రపంచంలోని ప్రముఖ అధికారుల సమావేశం.

ఈవెంట్ స్థానం


వాంకోవర్

ఈవెంట్ ఫీజులు

ఉచిత